Informatie

We hebben elkaar misschien al telefonisch gesproken, je kunt je via dit formulier als client bij mij inschrijven.

Belangrijk om te weten, dat ik mij als KREAC en VIV lid moet houden aan de algemene voorwaarden en gedragsregels. Hier valt ook de privacy voorwaarden onder.

 

“Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.”

Je kunt dan deze download erbij vermelden: Reglement Geschillencommissie.

Meer details op de website van KREAC en VIV.

Inschrijfformulier

Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:

Adres:

Postcode & Plaats:

Telefoon nummer:

E-Mail adres:

Uw vraag/opmerkingen